БЪЛГАРСКИ КУРСИСТИБългарите – курсисти се записват за обучение в ЦПО “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС” чрез конкурс по документи (какви е указано в раздел “ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ“).
Те могат да се запишат във всички специалности, предлагани от ЦПО “Знание и Бизнес” на български език, както и в новият Курс по Арабски Език.