Начало

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТАПОЛИТИКА
www.eufunds.bg
„ЗНАНИЕ И БИЗНЕС “ОО Д и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ“
О Р Г А Н И З И Р А Т
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГООВКА ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проект: BG05M90P001-1.023
“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Главна цел: Професионална подготовка на лица – безработни и работещи, желаещи да развиват собствен бизнес, чрез
предоставяне на комплекс от услуги, който да подпомогнат лицата в разработване на бизнес идейте в реална
стопанска дейност.
ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И УСЛУГИ СА
ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТ“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Желаещите за участие в проекта, могат да получат информация:
www.edubiznes.net/predpriemachestvo edibiznes@gmail.comGSM:0893492350, 352 ; 0878362243,45

Уважаеми специализанти по Предприемачество,

Измина една година, от която екип на Център за професионално обучение “Знание и бизнес“,  съвместно с представители от академична общност   на Варна:  професори, доценти и асистенти,  както и експерти от Фондация “ЦПУР-България“ и от Бизнеса на Варна се  проведоха  мероприятия, включени в проект “Подкрепа за предприемачеството“.

Дейност 1- провеждане на Информационни срещи.

Дейност 2 “Групово специализирано обучение“ на тема – “Подкрепа за предприемачеството“.

Дейност 3 Индивидуално консултиране по Интерактивен проект БИЗНЕС ПЛАН и развитие на Бизнес идея за Електронен бизнес.

Ръководството на Знание и бизнес, предлага на Вашето внимание една добра възможност, за актуализация и придобиване на нови знания по предприемачество, които да Ви осигурят възможност, да се включите в изпълнение на Европейските програми.

НАПРАВЕТЕ КРАЧКА КЪМ УСПЕХА!

 

Cъздайте свой собствен бизнес!

Попитайте за обучението по предприемачество организирано от Центъра за професионално обучение “Знание и Бизнес”! 

 

                                                                         Научете повече за програмата от ТУК:ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ: “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

 

 

 

1. Уорън Бъфет- Този легендарен инвеститор има $ 1,75 трилиона активи,които управлява.
Както всяка друга индустрия на нашия съвременен живот, финансовият сектор има своите модели за подражание и суперзвезди – такива истории за успех, за които мечтаят инвеститорите. От създаването на предприемачеството има много мъже и жени, които са успели да поставят малки суми в проекти, които в крайна сметка се увеличават в няколко пъти първоначалните си инвестиции.
За съжаление успехът на Уорън Бъфет няма да достигне по-голямата част от живота ни – но това не може да ни попречи да вземем толкова вдъхновение от някои от най-големите инвеститори в историята. Ето десетте най-легендарни инвеститори, които някога са украсявали тази планета.

2. Бил Грос – в момента управлява активи в размер на 1,77 трилиона долара (AUM).
„Намирането на най-добрия човек или най-добрата организация за инвестиране на парите ви е едно от най-важните финансови решения, които ще направите.“ Eдин oт нaй-влиятeлнитe финaнcиcти в cвeтa, ĸoйтo e ocнoвaтeл нa нaй-гoлeмият инвecтициoнeн фoнд в oблигaции РІМСО.
Известен е като “Кралят на облигациите” – като се позовава на неговия див успех в инвестициите с фиксиран доход, който е довел до това да стане известен като един от най-добрите инвеститори на всички времена.  Бил Грос е различен вид голям инвеститор и предупреждава потенциалните капиталисти да инвестират в “зомби корпорации” – като влагат пари в реалната икономика с корпорации, които се чувстват добре както от етична, така и от финансова гледна точка. Той подчерта също диверсификацията и шансовете, които се корени в изчерпателни изследвания, както и поддържане на достатъчно ликвидни парични средства.

 

Всеки бизнес има нужда от представяне в Интернет

Научете как с нашите курсове по предприемачество

Създайте бизнеса за който сте мечтали

КОИ СМЕ НИЕ ?

„Знание и Бизнес” е дружество с ограничена отговорност (ООД).
Създадено през 2011 г. и е регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и професионалното ориентиране

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ?

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация в съответствие с международните стандарти и стопанските потребности.
2. Учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация и актуализиране на придобита професионална квалификация.
3. Богата материална база. На разположение са напълно оборудвани специализирани зали с достъп до лаборатории с 10-15 места.
4. Висококвалифициран преподавателски състав на ЦПО.

ПАРТНЬОРИ

СТАНЕТЕ

ПРЕДПРИЕМАЧ

Правете нещата които обичате, по начина по който на Вас Ви харесва!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

Запишете се за курс по специалност “Предприемачество” и сбъднете целите и мечтите си.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТАПОЛИТИКА
www.eufunds.bg
„ЗНАНИЕ И БИЗНЕС “ООД и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ“
О Р Г А Н И З И Р А Т
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГООВКА ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проект: BG05M90P001-1.023
“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

В изпълнение на ДОГОВОР

За предоставяне на безвъзмезна финансова помощ  от Европейския Социален Фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020  по регистрационен номер на Договора:BG05M9OP001-1-023-0019-C01

Процедура:BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“
Проект: BG05M9OP001-1.023-0019 „Успешно подкрепяме предприемачеството“

На 31.08.2018г. в град Варна се проведе – Информационно събитие, включващо участието на повече от 50 души, които ще имат възможност да започнат собствен бизнес. Хора доказали се в различни сфери на бизнеса ще помогнат за реализирането на желаните от тях проекти. За нас това бе възможност да представим част от екипа и услигите  на присъстващите, проявяващи интерес към собствен бизнес, катко и да се запознаят със спецификите на дейността, за да можем да бъдем взаимно полезни сега и  при бъдещи проекти.

Полезна за присъстващите бе ПРЕЗАНТАЦИЯТА представена от Бенифициента проф.дин Петко Илиев при “Знания и бизнес“ ООД И БЕСЕДАТА ИЗНЕСЕНА ОТ ЕКСПЕРТИТЕ – проф.дин Йордан Коев,Проф.дин Тодор Ненов,както и  Николай Ярмов – директор на Фондация“Център за Предприемачество и управленско развитие-България“ партньор на Бенифициента.

Със задоволство, можем да отбележим, че същественна част от присъсътващите без колебания, подадоха Заявление за включване в програмата за Специализирано обучение през 2018г.

Също така 60% от присъстващите изразяват убедително удовлетворение от участието си в Информационния ден.