КРАТКИ КУРСОВЕ

Център за професионално обучение “Знание и Бизнес” Ви предоставя обучение по следните кратки курсове:Код 341: Търговия на едро и дребно

Професия: Продавач-консултант.
Специалност: Продавач – консултатнт – II степен на професионална квалификация


Код 344: Счетоводство и данъчно облагане

Професия: Оперативен счетоводител.
Специалност: Оперативно счетоводство – III степен на професионална квалификация


Код 345: Администрация и управление

Професия: Икономист.
Специалности: Индустрия – III степен на професионална квалификация
Земеделско стопанство – III степен на професионална квалификация
Търговия – III степен на професионална квалификация
Икономика и мениджмънт – III степен на професионална квалификация

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес.
Специалност: Малък и среден бизнес –  II степен на професионална квалификация


Код 346: Секретарски и административни офис дейности

Професия: Офис – мениджър.
Специалност: Бизнес администрация – III степен на професионална квалификация

Професия: Офис – Секретар.
Специалност: Административно обслужване – II степен на професионална квалификация


Код 481: Компютърни науки.

Професия: Програмист.
Специалност: Програмно осигуряване – II степен на професионална квалификация


Код 482: Приложна информатика

Професия: Икономист – Информатик.
Специалност: Икономическа информатика – III степен на професионална квалификация

Професия: Оператор информационно осигуряване.
Специалност: Икономическо информационно осигуряване – II степен на професионална квалификация

Професия: Оператор интернет приложения.
Специалност: Електронна търговия – III степен на професионална квалификация


Код 523: Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Професия: Техник  на компютърни системи.
Специалност: Компютърни мрежи – III степен на професионална квалификация


Код 541: Хранителни технологии

Професия: Техник – технолог в хранително-вкуoсвата промишленост.
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – III степен на професионална квалификация


Код 621: Растениевъдство и животновъдство

Професия: Фермер.
Специалност: Производител на селскостопанска продукция – III степен на професионална квалификация
Специалност: Земеделец – II степен на професионална квалификация


Код 811: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: Хотелиер.
Специалност: Организация на хотелиерството – III степен на професионална квалификация

Професия: Администратор в хотелиерствотo.
Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството – III степен на професионална квалификация

Професия: Готвач.
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки – II степен на професионална квалификация

Професия: Сервитьор – Барман.
Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене – II степен на професионална квалификация


Код 812: Пътувания, туризъм и свободно време

Професия: Организатор на туристическата агентска дейност.
Специалност: Организация на туризма и свободното време – III степен на професионална квалификация
Специалност: Селски туризъм – III степен на професионална квалификация

Професия: Екскурзовод.
Специалност: Екскурзоводско обслужване – III степен на професионална квалификация

Професия: Аниматор в туризма.
Специалност: Туристическа анимация – III степен на професионална квалификация