Ключови Компетентности

ЦПО “Знание и Бизнес”  предоставя  обучение по ключови компетентности  по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси”.Ключови компетентности – доставчикът на обучение ще извършва обучение по следните ключови компетентности и разработени програми за обучение, съгласно “Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1”  на Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси”,  утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта: