КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС” ВИ ПРЕДОСТАВЯ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ КОДА НА СЪОТВЕТНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ


aa245c5f8901882693025c500f228e3a


Код 213: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Професия: Фотограф
Специалност: Фотография – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Компютърен график
Специалност: Компютърна графика – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Графичен дизайнер
Специалност: Графичен дизайн – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Компютърен аниматор
Специалност: Компютърна анимация – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 341: Търговия на едро и дребно

Професия: Продавач-консултант
Специалност: Продавач – консултант – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Търговски представител
Специалност: Търговия на едро и дребно – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 342: Маркетинг и реклама

Професия: Сътрудник в маркетингови дейности
Специалност: Маркетингови проучвания– II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 344: Счетоводство и данъчно облагане

Професия: Оперативен счетоводител
Специалност: Оперативно счетоводство – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 345: Администрация и управление

Професия: Икономист
Специалност: Индустрия – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Икономист
Специалност: Земеделско стопанство – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Икономист
Специалност: Търговия – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Икономист
Специалност: Икономика и мениджмънт – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: Малък и среден бизнес –  II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Сътрудник в бизнес – услуги
Специалност: Бизнес-услуги –  II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Касиер
Специалност: Касиер – I степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Основно образование


Код 346: Секретарски и административни офис дейности

Професия: Офис – мениджър
Специалност: Бизнес администрация – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Офис – секретар
Специалност: Административно обслужване – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 481: Компютърни науки

Професия: Програмист
Специалност: Програмно осигуряване – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Приложен програмист
Специалност: Приложно програмиране – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Системен програмист
Специалност: Системно програмиране – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 482: Приложна информатика

Професия: Икономист – Информатик
Специалност: Икономическа информатика – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Оператор информационно осигуряване
Специалност: Икономическо информационно осигуряване – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Организатор Интернет Приложения
Специалност: Електронна търговия – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Оператор на компютър
Специалност: Текстообработване – I степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Основно образование


Код 521: Машиностроене, металообработване и металургия

Професия: Заварчик
Специалност: Заваряване – I степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Основно образование

Професия: Машинен оператор
Специалност: Машини и съоръжения за заваряване – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 523: Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Професия: Техник  на компютърни системи
Специалност: Компютърни мрежи – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 541: Хранителни технологии

Професия: Техник – технолог в хранително-вкусoсвата промишленост
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 581: Архитектура, урбанизъм и геодезия

Професия: Геодезист
Специалност: Геодезист – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование


Код 582: Строителство

Професия: Строител
Специалност: Вътрешни облицовки и настилки – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Строител
Специалност: Външни облицовки и настилки – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Строител
Специалност: Бояджийски работи – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Строител – монтажник
Специалност: Метални конструкции – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Строител – монтажник
Специалност: Сухо строителство – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Строител – монтажник
Специалност: Изолации в строителството – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 621: Растениевъдство и животновъдство

Професия: Фермер
Специалност: Производител на селскостопанска продукция – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Фермер
Специалност: Земеделец – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 723: Здравни грижи

Професия: Здравен асистент
Специалност: Здравни грижи – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Болногледач
Специалност:Здравни грижи – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 726: Терапия и рехабилитация

Професия: Изпълнител на термални процедури
Специалност: Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас


Код 811: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация на хотелиерството – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Администратор в Хотелиерствотo
Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Камериер
Специалност: Хотелиерство – I степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Основно образование

Професия: Портиер-пиколо
Специалност: Хотелиерство – I степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Основно образование

Професия: Ресторантьор
Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Ресторантьор
Специалност: Кетъринг – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Готвач
Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки – II степен на професионална квалификации
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Сервитьор – Барман
Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене – II степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Завършен X или XI клас

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Специалност: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения – I степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Основно образование

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Специалност: Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – I степен на професионална квалификации
Образователно равнище: Основно образование


Код 812: Пътувания, туризъм и свободно време

Професия: Организатор на туристическата агентска дейност
Специалност: Организация на туризма и свободното време – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Организатор на туристическата агентска дейност
Специалност: Селски туризъм – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Екскурзовод
Специалност: Екскурзоводско обслужване – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование

Професия: Аниматор в туризма
Специалност: Туристическа анимация – III степен на професионална квалификация
Образователно равнище: Средно образование