APA model is utilized by lots of scholars and researchers within the behavioral and social sciences, not only psychology.

How to Use the Web Citation Guide The Web Citation Guide provides a comprehensive review of Web citations. Web citations are a great way to increase website traffic and visitor engagement. These citations make your web site better known online and help increase visitors’ trust in your brand. The Internet Citation manual is also an […]

College Short paper On Laughter Is The Best Medicine

Although ESL is my location, I was head instructor for a variety of yrs and was usually asking my math instructor to test to make that issue suitable by supplying useful illustrations of why and how formulae ended up utilised in genuine everyday living. Several math teachers just spout formulae all working day and bore […]

ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЦПО “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС” ВИ ПРЕТСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНСЛНА СТЕПЕН С ВЪЗМОЖНСТ ЗА СЪФИНАНИЕРАНЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ “НОВА“ организация за придобиване на професионална степен:                 1.Дистанционо                 2.Присъственно.                 3.Комбинирано 1+2. Предлагаме следните професии и условията за финансиране на обучението:

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ШУМЕН

Информационни дни   На 28.08.2018г. от 10:00 ч. и датите 19.10.2018г., 20.11.2018г. от 13:00 ч. в град  Шумен  х-л “Замъка”  –  Зала 1, се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството”. Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна информация относно […]

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ДОБРИЧ

Информационни дни   На 14.09.2018 г. от 17:00 ч. в град  Добрич  “НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ“  –  Зала 309, се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството”.  Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна информация относно професионалната подготовка и услугите, които […]

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ТЪРГОВИЩЕ

Информационни дни   На 07.09.2018г. от 10:00 ч. и датите 19.10.2018г., 20.11.2018г. от 13:00 ч. в град Търговище  х-л “ТЕРА ЕВРОПА“  –  конферентна зала се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството”. Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна информация […]

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ВАРНА

Информационни дни На 31.08.2018г. от 18:30 ч. и датите 02.10.2018г., 15.10.2018г., 31.10.2018г., 05.11.2018г. от 11:00 ч. в  град Варна  Фестивален и конгресен център – Пресцентър-зала 4 се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството”. Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна […]

Учебна програма по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО   Бенефициента “Знание и бизнес“ ООД  успешно стартира на 15.11.2018г. ПРОЕКТА – ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ! Съгласно Програмата за професионално обучение, започнаха занятия: гр.Варна  на 12.11.2018  група №1 гр.Варна  на 26.11.2018   група №2   Предстои започване на Програмата за професионално обучение: гр.Търговище на 10.12.2018 г. група №3 гр.Шумен  на 11.12.2018 г. група №4   […]