Дигитална компетентност

Курсът по “Дигитална компетентност” Ви предоставя възможността да придобиете умения за работа с електронни таблици, база данни, съхранение и управление на информация. Нашите обучения ще Ви помогнат да разберете ролята на технологиите на “информационното общество” за подпомагане на творчеството и новаторството, както и осигуряването на сигурност на всякакъв тип информация.

За кого е предназначено обучението?

За всички безработни записани в Бюрата по труда на АЗ, служители, мениджъри, управители, самонаети лица, чиято работа е свързана с ежедневна работа на компютър, както и за хора, които желаят да усъвършенстват Компютърните си умения.

Кой може да вземе участие в курса?

В програмата може да вземе участие всяко безработно или работещо на трудов договор или самонаето лице от частния сектор, независимо на каква позиция работи и на какъв работен ден, вкл. служители в отпуск по майчинство (бащинство).

В резултат на обучението курсистите ще:

  • могат да работят свободно с текстообработващи програми – Microsoft Word;

  • могат да работят свободно с електронни таблици – Microsoft Excel;

  • могат да работят свободно с Бази Данни;

  • могат да работят свободно Internet;

  • могат да намират бързо информацията, от която се нуждаят;

  • получат Сертификат за владеене на ключовата компетентност;

  • преодолеят притеснението си и ще добият самочувствие.