Начало

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТАПОЛИТИКА
www.eufunds.bg
„ЗНАНИЕ И БИЗНЕС “ОО Д и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ“
О Р Г А Н И З И Р А Т
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГООВКА ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проект: BG05M90P001-1.023
“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Главна цел: Професионална подготовка на лица – безработни и работещи, желаещи да развиват собствен бизнес, чрез
предоставяне на комплекс от услуги, който да подпомогнат лицата в разработване на бизнес идейте в реална
стопанска дейност.
ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И УСЛУГИ СА
ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТ“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
Желаещите за участие в проекта, могат да получат информация:
www.edubiznes.net/predpriemachestvo edibiznes@gmail.com
GSM:0893492350, 352 ; 0878362243,45

 

 

НАПРАВЕТЕ КРАЧКА КЪМ УСПЕХА!

Cъздайте свой собствен бизнес!

Попитайте за обучението по предприемачество организирано от Центъра за професионално обучение “Знание и Бизнес”! 

 

                                                                         Научете повече за програмата от ТУК:ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ: “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

Всеки бизнес има нужда от представяне в Интернет

Научете как с нашите курсове по предприемачество

Създайте бизнеса за който сте мечтали

КОИ СМЕ НИЕ ?

„Знание и Бизнес” е дружество с ограничена отговорност (ООД).
Създадено през 2011 г. и е регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и професионалното ориентиране

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ?

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация в съответствие с международните стандарти и стопанските потребности.
2. Учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация и актуализиране на придобита професионална квалификация.
3. Богата материална база. На разположение са напълно оборудвани специализирани зали с достъп до лаборатории с 10-15 места.
4. Висококвалифициран преподавателски състав на ЦПО.

ПАРТНЬОРИ

СТАНЕТЕ

 

ПРЕДПРИЕМАЧ

Правете нещата които обичате, по начина по който на Вас Ви харесва!

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ:

гр. Варна – 25.01.2019, 17:30 ч. – Фестивален и конгресен център – Пресцентър-зала №4
гр. Добрич – 17.01.2019, 11:00 ч. – ул.Независимост №14,ет.3, зала №309  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТАПОЛИТИКА
www.eufunds.bg
„ЗНАНИЕ И БИЗНЕС “ООД и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ“
О Р Г А Н И З И Р А Т
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГООВКА ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проект: BG05M90P001-1.023
“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

В изпълнение на ДОГОВОР

За предоставяне на безвъзмезна финансова помощ  от Европейския Социален Фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020  по регистрационен номер на Договора:BG05M9OP001-1-023-0019-C01

Процедура:BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“
Проект: BG05M9OP001-1.023-0019 „Успешно подкрепяме предприемачеството“

На 31.08.2018г. в град Варна се проведе – Информационно събитие, включващо участието на повече от 50 души, които ще имат възможност да започнат собствен бизнес. Хора доказали се в различни сфери на бизнеса ще помогнат за реализирането на желаните от тях проекти. За нас това бе възможност да представим част от екипа и услигите  на присъстващите, проявяващи интерес към собствен бизнес, катко и да се запознаят със спецификите на дейността, за да можем да бъдем взаимно полезни сега и  при бъдещи проекти.

Полезна за присъстващите бе ПРЕЗАНТАЦИЯТА представена от Бенифициента проф.дин Петко Илиев при “Знания и бизнес“ ООД И БЕСЕДАТА ИЗНЕСЕНА ОТ ЕКСПЕРТИТЕ – проф.дин Йордан Коев,Проф.дин Тодор Ненов,както и  Николай Ярмов – директор на Фондация“Център за Предприемачество и управленско развитие-България“ партньор на Бенифициента.

Със задоволство, можем да отбележим, че същественна част от присъсътващите без колебания, подадоха Заявление за включване в програмата за Специализирано обучение през 2018г.

Също така 60% от присъстващите изразяват убедително удовлетворение от участието си в Информационния ден.