Държавен изпит – 10.06.2014г.

На 10.06.2014г. се проведе държавен изпит по Колежански бизнес форум “Обучение, интернет, бизнес”. Практическият изпит се реализира в ресторант “Капитан кук” гр. Варна.

Курсистите защитаваха своите дипломни проекти по специалноста пред комисия в състав:
Председател: Проф. дин. Петко Илиев
Членове: Проф. Д-р. Марин Нешков
Доц. Д-р. Никола Димитров
Доц. Д-р. Юлиян Василев
Доц. Д-р. Светлозар Стефанов
Ас. Димитринка Атанасова
Керан Михалев
Питър Емилов

Posted in Други.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.