Езиково обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“

GSM:0893492350     052494433

 http://edubiznes.net edibiznes@gmail.com

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЦПО “Знание и бизнес“

организира курсове за езиково  обучение:

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ А1 А2 В1
1 АНГЛИЙСКИ 80 100 120
2 БЪЛГАРСКИ 80 100 120
3 НЕМСКИ 80 100 120
4 РУСКИ 80 100 120
5 ФРЕНСКИ 80 100 120
 6 РУМЪНСКИ

 

Обучението ще се провежда при следните условия:

1.Форма на обучение: СМЕСЕНА  – дистанционно-присъствена 50%/50%.

2.Езиков курс: По избор на курсиста.

Равнище А1 се организира дистанционно с полагане на тест. Резултата от теста следва да бъде минимум 51% успеваемост.

Държавен изпит – теория  и практика,   ще се проведе по материалите от платформата –
e-litera.com

След успешно положен изпит ЦПО издава удостоверение  за степен А1  на владеене на език.

Такса за полагане на Държавен изпит – 50 лева.

Равнище А2 –  организира се  по график съгласуван с кандидатите, притежаващи документ за степен А1.
1.Форма на обучение: СМЕСЕНА  – дистанционно – присъствена 50%/50%.
2.Езиков курс: По избор на курсиста.
3.Заявление за кандидатстване с посочване на: език, степен , период: април-юли или септември-октомври/2014
4.Заявление за полагане на изпит.
5. Удостоверение  за степен А2  на владеене на език
6.Такса за присъствено обучение и полагане на изпит – 250 лева.

Равнище В1 –  организира се  по график съгласуван с кандидатите, притежаващи документ за степен А2.
1.Форма на обучение: СМЕСЕНА  – дистанционно-присъствена 50%/50%.
2.Езиков курс: По избор на курсиста.
3.Заявление за кандидатстване с посочване на: език, степен , период: Април-Юли или Септември – Октомври/2014
4.Заявление за полагане на изпит.
5. Удостоверение  за степен А2  на владеене на език.
6.Такса за присъствено обучение и полагане на изпит – 300 лева.

Групата – минимум 5 курсиста.

Възможни са и допълнителни условия на договаряне!

Posted in Други.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.