Отложен изпит по професия “Хотелиер”

Поради внезапно заболяване на курсантката Г. Станчева, изпита по професия ,, Хотелиер ‘’ насрочен за 21.01.2022 г. се отлага за неопределено време. Обстоятелства: Курсантката има изваден тест от дата 20.01.2022 г. с отрицателен резултат. На 20.01.2022 г. вечерта внезапно започва да се разболява – проява на кашлица, висока температура, гадене. Има лекарска намеса! Обстоятелствата са […]

Облагане по ЗКПО

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

Облагане по ЗАДС

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

Облагане по ЗДДС

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

ТРЗ и личен състав

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

Анализ на финансовите отчети

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

Счетоводство за мениджъри

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————