Algebra

Algebra Algebra Algebra Algebra AlgebraAlgebraAlgebra Algebra Algebra AlgebraAlgebra

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

До Г-н Директора, ръководния и преподавателски колектив на ЦПО “Знание и Бизнес”, гр. Варна БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО Уважаеми г-н Директор, уважаеми ръководители и преподаватели, По случай дипломирането си в специалност “Ексурзоводство” в ЦПО “Знание и бизнес”, искам да изкажа благодарността си за отличния подбор на преподаватели и специалист, за отзивчивостта и подкрепата на целия екип на […]