Дистанционно обучение

Във връзка   с  уведомително писмо  на Агенция по заетостта от 26.09.2013 г стартира отново записване  на желаещи за обучение  – дистанционна и смесена форма. Обучението в  тази форма се предлага в следните специалности:

  1. 3440301 Оперативно счетоводство;
  2. 346 0101 Бизнес администрация;
  3. 4810101 Програмно осигуряване;
  4. 4820401 Електронна търговия;
  5. 5230502 Компютърни мрежи;
  6. 8110201 Организация на хотелиерството;
  7. 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки;
  8. 8110801 Обслужване на заведения за обществено хранене.

Необходими документи за записване: Уведомление от ДБТ и лична карта.

За повече информация можете да се свържете с нас на посочените контакти.

Posted in Други and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.