ЗА НАС

ЦЕНТЪР  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС”


СТАТУТ  НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
„Знание и Бизнес” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2011 г. и регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и професионалното ориентиране.

COACHING1


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГА “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС”?
1. Обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация в съответствие с международните стандарти и стопанските потребности.
2. Учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация и актуализиране на придобита професионална квалификация.
3. Богата материална база. На разположение са напълно оборудвани специализирани  зали с достъп до  лаборатории с 10-15  места.
4. Висококвалифициран преподавателски състав на ЦПО.

Small_group


КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?
– Свидетелство за професионална квалификация
– Удостоверение за професионално обучение
– Гарантирана възможност за продължаване на обучението за  IV – та СПК  в колеж.
– Завършилите успешно  колеж с придобита четвърта  СПК могат да продължат за професионален бакалавър.

cpo_bg_clip_image002