Информационни дни


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И  СОЦИАЛНАТАПОЛИТИКА
www.eufunds.bg
„ЗНАНИЕ И БИЗНЕС “ООД и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ“
О Р Г А Н И З И Р А Т
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Проект: BG05M90P001-1.023
“ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

В изпълнение на ДОГОВОР

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  от Европейския Социален Фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020  по регистрационен номер на Договора:BG05M9OP001-1-023-0019-C01

Процедура:BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“
Проект: BG05M9OP001-1.023-0019 „Успешно подкрепяме предприемачеството“

На 31.08.2018г. в град Варна се проведе – Информационно събитие, включващо участието на повече от 50 души, които ще имат възможност да започнат собствен бизнес. Хора доказали се в различни сфери на бизнеса ще помогнат за реализирането на желаните от тях проекти. За нас това бе възможност да представим част от екипа и услугите  на присъстващите, проявяващи интерес към собствен бизнес, както и да се запознаят със спецификите на дейността, за да можем да бъдем взаимно полезни сега и  при бъдещи проекти.

Полезна за присъстващите бе ПРЕЗЕНТАЦИЯТА представена от Бенифициента проф.дин Петко Илиев при “Знания и бизнес“ ООД И БЕСЕДАТА ИЗНЕСЕНА ОТ ЕКСПЕРТИТЕ – проф.дин Йордан Коев,Проф.дин Тодор Ненов,както и  Николай Ярмов – директор на Фондация“Център за Предприемачество и управленско развитие-България“ партньор на Бенифициента.

Със задоволство, можем да отбележим, че съществена част от присъстващите без колебания, подадоха Заявление за включване в програмата за Специализирано обучение през 2018г.

Също така 60% от присъстващите изразяват убедително удовлетворение от участието си в Информационния ден.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]