КУРС ПО АРАБСКИ ЕЗИК

arab-man  • КУРСЪТ ПО АРАБСКИ ЕЗИК Е ЕДИН ЧУДЕСЕН НАЧИН ДА ПОДОБРИТЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ И ДА ОТВОРИТЕ НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД СЕБЕ СИ!

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:


ЗА АРАБСКИЯТ ЕЗИК
Арабският е официален език в 26 държави и един от шестте официални езика на ООН, който се говори от повече от  250 млн. души в Близкия изток и Северна Африка.  Той е част от централносемитската подгрупа, в която влизат също иврит и новоарамейските езици. Най-близък до арабския е малтийският език, определян понякога като арабски диалект.


ЗАНЯТИЯ, ЦЕЛ, УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСА
Занятията ще се провеждат  от квалифицирани преподаватели, носители на езика, с дългогодишен опит. Графикът на занятията ще е  съобразен с курсистите. Целта на курса е да Ви направи компетентни и готови за широкото му прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо обучението, което Ви предоставяме, е силно практически насочено и включва богат набор от примери, чрез които се усвоява умението да се служи с езика с лекота. Учебните материали включват съвременни и интересни упражнения с акцент върху комуникативните умения, необходими на един българин в арабоговоряща среда. Занятията ще се провеждат по график, съгласуван с курсистите при два дни в седмицата присъствено обучение.


ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО
– Графика включва 100 часа, от които 50 часа дистанционно  и 50 часа присъствено.
Дистанционно обучение: организира се по График. Учебният материал е диференциран по теми, които се инсталират на  платформа, която се поддържа от Националната Агенция по заетостта. Всеки курсист получава парола за достъп до материалите платформата позволява курсиста да се запознае предварително с темата, обект на предстоящо присъствено занятие. След провеждане на присъственото занятие е възможно  да се провежда самостоятелен контрол, чрез генериране на тестове по теми. Теста може да се проведе до три пъти по една тема.Резултата се предоставя непосредствено след провеждане на теста в брой вярни отговори.Присъствено обучение. Под ръководството на преподавател се разглеждат семантични и синтактични въпроси, по тема която е предоставена предварително на обучаемият.


ОБУЧЕНИЕ: ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО
Обучението се провежда с използване на аудиовизуални и компютърни средства в специализиран кабинет. Цената на курса може да се заплаща на две равни вноски. Първата следва да се заплати до датата на стартиране на Курса, а втората вноска – в средата на обучението.
– Предлагаме индивидуално и групово обучение по стандартен арабски език и по регионални арабски диалекти.
– Индивидуалното обучение е предназначено за възрастни на всички нива. Този вид обучение е подходящо за хора, които искат да работят основно с преподавателя, за да получават повече внимание и уроците да са изключително съобразени с техните конкретни науки.
– Съвременното развитие на бизнеса и положителните промени в арабските държави Ви дават стимул да се интересувате от нова, сигурна почва. Курсът е първият ключ към ново начало за развитие на бизнеса между България и страните от арабският свят.
ДОВЕДИ ТВОЙ ПРИЯТЕЛ НА КУРСА И ПОЛУЧАВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА!!!


ЗАПИСВАНЕ, НАЧАЛО, МЯСТО, ЦЕНА И ЛЕКТОРИ
Записване чрез Молба, текста на която  може да получите в офиса, по електронна поща или да изтеглите от адрес: www.edubiznes.com
Място на провеждане: Варна, Фестивален и Конгресен Център, Бул.”Сливница” 2, каб. 221.
Цена на модул 100 часа: 350 лв. При група от 6 – 10 курсисти. Провеждане Минимум 6 учебни часа на седмица (4 астрономически).


– Единичен пакет  – 1 човек – 1 месец;
– Двоен пакет – 1 човек – 2 месеца;
– Единичен пакет – 2 човека – 1 месец;
– Двоен пакет – 2 човека – 2 месеца;


ЛЕКТОР:

Amer Abdulkarim

За контакти и записвания:
тел: 052/494433; 0893492350; 0898335538; 0877735538;
е-mail: edibiznes@gmail.com; amer_varna@yahoo.com;