ЦПО“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ организира курс за професионално обучение за Системен програмист

 

 Организира курс за професионално обучение по:

 

                                  Направление код: 481 Компютърни науки

                                  Професия код: 481020 Системен програмист

                                  Специалност код: 4810201 Системно програмиране

 

                     Курса се провежда на адрес: Ул.“Д-р Л.Заменхоф“ № 1, ет.1.

                     Форма на обучение смесено: присъствено, On Line, дистанционно.

                     Учебни материали –  електронен и книжен формат, 100% осигурени безплатно по предметите от Учебния план.

                     Обучението се организира по график, съгласуван с курсистите.

                     Общ брой часове 960, от които :

                      Теория  40%      384 часа.

                      Практика 60%   576 часа.

                              в.т.ч :     Учебна практика………………….  226 часа

                                                Производствена практика ……. 250 часа

                     Учебната практика се организира в компютърна зала.

                    Производствената практика се провежда по Договор в фирми, с дейност съответстваща на професията    “Системен програмист”.

                    Държавен изпит –  Разработване и защита на Курсов проект.

                   Успешно завършилите курса, получават Свидетелство с придобита  Четвърта степен на професионална квалификация. Свидетелството се въвежда в Националният регистър и се признава в рамките на ЕС.

                   Цена на курса – 1800 лв. при допустими 2 или 3 вноски. Възможно е договаряне, в зависимост от Базисната подготовка на курсиста.

      Забележка: За кандидатстване е необходимо да принтирате и изпратите Заявление за кандидатстване за професионално обучение

 

                     За контакти:

                     Mail: edibiznes@gmail.com

                     GSM: 0893492350

 

 

Posted in Други.