Уважаеми специализанти по Предприемачество,

Уважаеми специализанти  по Предприемачество,

Измина една година, от която екип на Център за професионално обучение “Знание и бизнес“,  съвместно с представители от академична общност   на Варна:  професори, доценти и асистенти,  както и експерти от Фондация “ЦПУР-България“ и от Бизнеса на Варна се  проведоха  мероприятия, включени в проект “Подкрепа за предприемачеството“.

Дейност 1- провеждане на Информационни срещи.

Дейност 2 “Групово специализирано обучение“ на тема –“Подкрепа за предприемачеството“.

Дейност 3 Индивидуално консултиране по Интерактивен проект БИЗНЕС ПЛАН и развитие на Бизнес идея за Електронен бизнес.

В разултат на съвместната  ни дейност с Вас, бяха разработени на много добро  приложно равнище  бизнес проекти, както и утвърждаване на идеята за развивате  на  собствен бизнес. Регистрирани бяха 6 фирми и подготвени документи за регистрация  на 10 фирми.

Днес сме изправени пред предизвикателства, които изискват  решения, базирани на Дигитализация, Иновации, Устойчиво развитие и екология,  Европейска зелена сделка и редица Проекти от Глобален и регионален характер.

В условията на тази динамична среда, за организирането на бизнес, са необходими кадри от новото поколение, които да придобият информация и знание, съответстващи на динамичната среда.

Ръководството на Знание и бизнес, предлага на Вашето внимание една добра възможност, за актуализация и придобиване на нови знания по предприемачество, които да Ви осигурят възможност, да се включите в изпълнение на Европейските програми.

Ръководството на “Знание и бизнес” ООД участва и в регистрацията и управлението на Частен професионален колеж “Бизнес и култура”, който организира професионално обучение след средно образование.

Колежът “Бизнес и култура” е регистриран в Министерството на образованието, младежта и науката през 2011 год. Лиценз–Заповед № РД14-19/31.03.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Колежът има лицензирани 6 специалности, една, от които   по:

Професионално направление код: 345 Администрация и управление

Професия код: 345020 Фирмен мениджър

Специалност код: 3450212 Предприемачество и мениджмънт

Обучението в колежа, се провежда присъствено и дистанционно в рамките на четири семестъра, и се признава за двегодишно професионално обучение след средното образование.

По желание, успешно завършилите колежа, могат да кандидатстват за

Професионален бакалавър, в рамките на още един семестър.

Свидетелство  което се издава от колежа , е валидно както за ЕС, така и за държави извън границите на Европа, с които България има по Културната спогодба, договор – документите за образование, да се признават между двете страни. Например – САЩ, Канада, Русия, Украйна, Беларус,  Виетнам и др.

Ръководството на Професионален колеж „Бизнес и култура,“  предлага на Вашето внимание една добра възможност, за актуализация и придобиване на знания, умения и опит, изграждане на капацитет за управление на малка фирма, създаване на нови контакти и партньорски мрежи в чужбина, които да Ви осигурят възможност, да се включите в изпълнението на Европейските програми 2022 – 2027г.

Поради обстоятелството, че Вие участвахте в обучение по  Националната  програма “Подкрепа на предприемачеството“, както и разработени от Вас Интерактивни Бизнес  проекти по Предприемачество, е основание за кандидатстване в трети семестър на професионален колеж “Бизнес и култура“. Тази възможност е подкрепена документално с издаденият Сертификат.

Ръководството на колежа, предвижда организирането и провеждането на обучение по специалност код: 3450212 „Предприемачество  и мениджмънт“

  1. Кандидатите трябва да са завършили средно образование и да представят следните документи:

1.1.Заявления за записване( по образец посочен в сайта на колежа).

1.2.Диплом за завършено средно образование(Оргинал и копие от него). Оргинала от дипломата се връща на кандидата след сверяване с ксерокопието.

1.3. Договор  за обучение (предлага се от колежа, за подпис от кандидата).

1.4.Документ за самоличност (лична карта).

1.5. Медицинско свидетелство.

1.6 Два броя снимки (паспортен формат).

1.7. Квитанция за платена такса при подаване на документите.

1.8. Семестриална такса 500 лв.(Може на две вноски – 300лв и 200лв)

          Вноската за семестриална такса се прави по Банков път:

          Първа Инвестиционна Банка АД кл.Варна

IBAN:BG25FINV91501014693687

Частен професионален колеж „“Бизнес и култура

ЕИК: 201315823    GSM: o893492350

2.Записване на кандидатите:

2.1.Присъственно с представяне на документите посочени

в точка 1.

2.2. Дистанционно с представяне на документи, посочени

в точка 1 в електронен     формат.

3.Учебни занятия:

За кандидати, преминали курса на обучение по Подкрепа за Предприемачеството и притежават Сертификат.(Има сертификати, които до момента не са получени от специализантите!)

Календарен график:

III Семестър: 12 седмици, дистснционно .

Семестриален график за дистанционно обучение (дата, час)

IV Семестър : 12 седмици, дистснционно

Семестриален график за дистанционно обучение (дата, час)

За контакти и консултации:

1.GSM: 0893492350;  0878362245

2.www.college.edubiznes.net/

3.Е-mail: chpkollege21@abv.bg

4.Консултации по предварителна договорка на адрес: Ул. “Д-р Л. Заменхоф“ №1,ет.1

                                          От ръководството на ЧПК “Бизнес и култура“

                                                                 Директор: проф.д-р ик.н П.Илиев

Заповед за откриване на колеж

Лиценз

Заповед за вписване на колежа

Posted in Други.