Курс по Corel Draw и Adobe Photoshop

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:


Corel-Draw-vs-Adobe-Photoshop

За Corel Draw
Corel Draw e софтуерен продукт за обработка на векторна графика. Програмата създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, Уеб и други медии. Corel Draw е обектно-ориентирана програма, защото всичко, което създава, разпознава и обработва, са обекти. Тя е векторна и обектно-рисуваща, защото инструментите за рисуване създават обекти, дефинирани с векторна и илюстрационна математика, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации.


За Adobe Photoshop
Adobe Photoshop е професионална комерсиална програма за обработка на растерна графика. Photoshop позволява интерактивна редакция на сканирани и цифрово заснети графични материали в реално време чрез набор от инструменти. В съвременната си форма програмата поддържа над 20 графични файлови формата и интерфейсът ѝ е преведен на дузина езика.


ЗАНЯТИЯ, ЦЕЛ, УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСА
Занятията ще се провеждат от квалифицирани преподаватели. Графикът на занятията ще е съобразен с курсистите. Целта на курса е да Ви направи компетентни и готови за широкото прилагане в ежедневна и работна среда. Ето защо обучението, което Ви предоставяме, е силно практически насочено и включва богат набор от примери. Учебните материали включват съвременни и интересни упражнения с акцент. Занятията ще се провеждат по график, съгласуван с курсистите.


ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО
Графика включва 100 часа, от които 50 часа дистанционно и 50 часа присъствено.
Дистанционно обучение: организира се по График. Учебният материал е диференциран по теми, които се инсталират на платформа, която се поддържа от Националната Агенция по заетостта. Всеки курсист получава парола за достъп до материалите платформата позволява курсиста да се запознае предварително с темата, обект на предстоящо присъствено занятие. След провеждане на присъственото занятие е възможно да се провежда самостоятелен контрол, чрез генериране на тестове по теми. Теста може да се проведе до три пъти по една тема.Резултата се предоставя непосредствено след провеждане на теста в брой вярни отговори.Присъствено обучение. Под ръководството на преподавател се разглеждат семантични и синтактични въпроси, по тема която е предоставена предварително на обучаемият.


ОБУЧЕНИЕ: ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО
Обучението се провежда с използване на аудиовизуални и компютърни средства в специализиран кабинет. Цената на курса може да се заплаща на две равни вноски. Първата следва да се заплати до датата на стартиране на Курса, а втората вноска – в средата на обучението.
– Индивидуалното обучение е предназначено за възрастни на всички нива.
ДОВЕДИ ТВОЙ ПРИЯТЕЛ НА КУРСА И ПОЛУЧАВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА!!!


ЗАПИСВАНЕ, НАЧАЛО, МЯСТО, ЦЕНА И ЛЕКТОРИ
Записване чрез Молба, текста на която може да получите в офиса, по електронна поща или да изтеглите от адрес: www.edubiznes.com
Място на провеждане: Варна, бул.Княз Борис I №64ЛЕКТОР: доц. д-р инж. Слава Йорданова

За контакти и записвания:
тел: 052/494433; 0893492350;
е-mail: edibiznes@gmail.com;