Чуждестранни КурсистиЗаписват се за обучение в ЦПО “Знание и Бизнес” чрез конкурс по документи.
Те могат да се запишат във всички специалности, предлагани от ЦПО “Знание и Бизнес” на български език.