Актуални Курсове

retain knowledgeable app designers yalantis numerous mobile programmers below

Актуални курсове




Курс по програмиране

ЦПО “Знание и бизнес” с удоволствие иска да ви уведоми за предстояшият курс по програмиране.

Научи повече

Информатика и компютърни науки

ЦПО “Знание и бизнес” предлага обучение в направлението информатика и компютърни науки.

Научи повече



Администрация и управление

Предлагаме обучение и квалификационни курсове в сферата на управлението и бизнес администрацията.

Научи повече



Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Избор измежду едни от най-популярните професии и специалности в областта.

Научи повече



Заварчик

ЦПО “Знание и бизнес” предлага обучение за заварчик

Научи повече



Бизнес администрация

Предлагаме обучение и квалификационни курсове в сферата на бизнес администрацията.

Научи повече



Компютърна графика

ЦПО “Знание и бизнес” предлага обучение по компютърна графика

Научи повече