Компютърна графика

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ЦПО“Знание и бизнес“ организира курсове за обучение по направление Аудио-визуални изкуства и техники. Курсът включва учебни предмети от областта на изкуството: Рисуване, Живопис, Скулптура, Компютърна графика, Дизайн и Информационни технологии: системен и приложен софтуер, уеб технологии. Целта е да се постигне синтез между няколко области на знанието, чрез което да се получи продукт от ново качество.

Аудио-визуални-изкуства-и-техники


За контакти и записвания:
тел: 052/494433; 0893492350;
е-mail: edibiznes@gmail.com;