БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

До Г-н Директора, ръководния и преподавателски колектив на ЦПО “Знание и Бизнес”, гр. Варна БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО Уважаеми г-н Директор, уважаеми ръководители и преподаватели, По случай дипломирането си в специалност “Ексурзоводство” в ЦПО “Знание и бизнес”, искам да изкажа благодарността си за отличния подбор на преподаватели и специалист, за отзивчивостта и подкрепата на целия екип на […]

Резултати от държавен изпит – 30.04.2015

Резултати от държавния изпит по теория и практика за специалностите “Организация на хотелиерството”, “Организация на туризма и свободното време” и “Екскурзоводско обслужване”.

Държавни изпити – 5 и 6 Март 2015

На пети и шести Март 2015-та година ще се проведат писмени и практически държавни изпити по следните специалности: Бизнес администрация – III СПК Оперативно счетоводство – III СПК Икономика и мениджмънт – III СПК Търговия – III СПК Успех на всички завършващи !   

Държавни изпити – 26 и 27 Март 2015

На 26 и 27 Март 2015 година, ще се проведат съответно писмен и практически изпит по специалността Електронна търговия – III СПК.   Успех на всички, които ще се явят !