Лято 2014

Лято
“Знание и бизнес”
2014
Организира професионална подготовка за сезона
по професиите:
  1. хотелиер
  2. администратор
  3. ресторантъор
  4. готвач
  5. сервитъор-барман
  6. екскурзоводи
  7. продавач консултант
Обучението се организира в два варианта
Първи вариант: Краткосрочен курс:
Времетраене: 15 дни – 100 часа
50 часа теория
50 часа практика
Цена: 100 лева – при група  5-7 курсиста
200 лева – индивидуална програма
Документ: Сертификат
Втори вариант: Дългосрочен курс:
Времетраене: 3 месеца – 660 часа за II СПК
4-5 месеца – 960 часа за III СПК
330/480 часа теория
330/480 часа практика
Цена: 600 лева за II СПК
900 лева за III СПК
Документ: свидетелство за степен на професионална квалификация (СПК) по професия


Издадените документи за професионална квалификация от “Знание и бизнес” са валидни за Европейския съюз.
Обучението се организира при реална учебна практика в действащи обекти. Възможност за съдействие за работа през сезона.

Posted in Други.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.