ЦПО“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ организира курс за професионално обучение за Системен програмист

   Организира курс за професионално обучение по:                                     Направление код: 481 Компютърни науки                                   Професия код: 481020 Системен програмист       […]

“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ ще проведе Държавен изпит

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАОЛНО ОБУЧЕНИЕ  “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“   С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание Наредба №1, чл.4 т.6 от 19.02.2020 г. от М-во на образованието и науката – за организиране и провеждане на изпитите     за придобиване на професионална квалификация     Ви ИНФОРМИРАМЕ, […]

Уважаеми специализанти по Предприемачество,

Уважаеми специализанти  по Предприемачество, Измина една година, от която екип на Център за професионално обучение “Знание и бизнес“,  съвместно с представители от академична общност   на Варна:  професори, доценти и асистенти,  както и експерти от Фондация “ЦПУР-България“ и от Бизнеса на Варна се  проведоха  мероприятия, включени в проект “Подкрепа за предприемачеството“. Дейност 1- провеждане на Информационни […]

Отложен изпит по професия “Хотелиер”

Поради внезапно заболяване на курсантката Г. Станчева, изпита по професия ,, Хотелиер ‘’ насрочен за 21.01.2022 г. се отлага за неопределено време. Обстоятелства: Курсантката има изваден тест от дата 20.01.2022 г. с отрицателен резултат. На 20.01.2022 г. вечерта внезапно започва да се разболява – проява на кашлица, висока температура, гадене. Има лекарска намеса! Обстоятелствата са […]

Облагане по ЗКПО

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

Облагане по ЗАДС

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————

Облагане по ЗДДС

Регистрационна форма за физически лица————————————— Регистрационна форма за юридически лица———————————— Форма за въпроси ——————————————————————————