ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЦПО “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС” ВИ ПРЕТСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНСЛНА СТЕПЕН С ВЪЗМОЖНСТ ЗА СЪФИНАНИЕРАНЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

“НОВА“ организация за придобиване на професионална степен:

                1.Дистанционо

                2.Присъственно.

                3.Комбинирано 1+2.

Предлагаме следните професии и условията за финансиране на обучението:

Posted in Други.