Отложен изпит по професия “Хотелиер”

Поради внезапно заболяване на курсантката Г. Станчева, изпита по професия ,, Хотелиер ‘’ насрочен за 21.01.2022 г. се отлага за неопределено време.

Обстоятелства:

  1. Курсантката има изваден тест от дата 20.01.2022 г. с отрицателен резултат.
  2. На 20.01.2022 г. вечерта внезапно започва да се разболява – проява на кашлица, висока температура, гадене. Има лекарска намеса!

Обстоятелствата са документално потвърдени!

Posted in Други.