БЪЛГАРСКИ КУРСИСТИБългарите – курсисти се записват за обучение в ЦПО „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ чрез конкурс по документи (какви е указано в раздел „ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ„).
Те могат да се запишат във всички специалности, предлагани от ЦПО „Знание и Бизнес“ на български език, както и в новият Курс по Арабски Език.