КОИ СМЕ НИЕ?

discover how to write qualified phd research proposition site web auwritinghelp.com essay help innovative writing service assists driven writers achieve publication and private fulfillment

УПРАВИТЕЛ: Проф. д-р ик.н Петко Щерев Илиев


КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ

Академичен научен растеж:img-iliev

 • Доктор – 1976 г.
 • Доцент – 1977 г.
 • Д-р на ик. н. – 1989 г.
 • Професор – 1990 г.

Oсновни научни интереси:

 • Бездокументални информационни системи,
 • Виртуални системи,
 • Електронен бизнес.
 • Стратегии за електронен бизнес.

Богат научен и административен опит в образованието и обучението:

 • Ръководител катедра информатика при ИУ;
 • Зам. Ректор 1980 – 1983; 1989 – 1992;
 • Член на СНС при ВАК 1982 – 2007;
 • Член на ВАК 1998 – 2005;
 • Директор на научен център “Бездокументални информационни системи“;
 • Гл. редактор ��а научно списание “Информационни технологии“;
 • По настоящем ръководител на “Институт за електронен бизнес и култура” с Професионален колеж „Бизнес и култура“;
 • Ръководител  на  “Знание и Бизнес” ООД с Център за професионално обучение “Знание и Бизнес“;
 • Гл. редактор на издателство „Знание и Бизнес“;

Специализации:

 • Прага,
 • Москва,
 • Будапеща,
 • Братислава,
 • Испания,
 • Кувейт,
 • Берлин.

ОСНОВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН И ОБЩЕСТВЕН АНГАЖИМЕНТ – АКТИВНО И ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА  РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.


ДИРЕКТОР: Доц. д-р. Светлозар Стефанов


КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ

Академичен научен растеж:

 • Доцент по научната специалност “Счетоводна Отчетност”Snimka_Svetlozar_Stefanov_i67oycAm – 2007
 • Доктор по икономика – 1997

Oсновни научни интереси:

 • Контрол и анализ на стопанската дейност
 • Счетоводна отчетност
 •  Финансово – контролна дейност

Трудов Стаж:

 • 1995 – сега – Икономически университет – Варна
  катедра „Счетоводна отчетност”
 • 2007 – ” BG2004/016-711.11.01-2.26  “Академична инициат��ва за насърчаване на регионална заетост  Сакар

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА