ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ: “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”