ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ШУМЕН

Информационни дни

 

На 28.08.2018г. от 10:00 ч. и датите 19.10.2018г., 20.11.2018г. от 13:00 ч. в град  Шумен  х-л “Замъка”  –  Зала 1, се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството.

Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна информация относно професионалната подготовка и услугите, които предоставя проекта. Информацията беше представена от експерти на организацията и провеждането на цялостната  кампания за мероприятията по -ДЕЙНОСТ 1 по проекта.

 

DSC_0088       DSC_0090

DSC_0092        DSC_0093

 

Posted in Други.