ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ДОБРИЧ

Информационни дни

 

На 14.09.2018 г. от 17:00 ч. в град  Добрич  “НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ“  –  Зала 309, се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството

Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна информация относно професионалната подготовка и услугите, които предоставя проекта. Информацията беше представена от експерти на организацията и провеждането на цялостната  кампания за мероприятията по – ДЕЙНОСТ 1 по проекта.

 

Posted in Други.