ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ – ВАРНА

Информационни дни

На 31.08.2018г. от 18:30 ч. и датите 02.10.2018г., 15.10.2018г., 31.10.2018г., 05.11.2018г. от 11:00 ч. в  град Варна  Фестивален и конгресен център – Пресцентър-зала 4 се проведе – Информационно  събитие, включващо участието на присъстващите, които имат възможност да започнат собствен бизнес, по проект: BG05M9OP001-1-023-0019 “Успешно подкрепяме предприемачеството.

Беше проведена беседа, на която се поднесе детайлна информация относно професионалната подготовка и услугите, които предоставя проекта. Информацията беше представена от експерти на организацията и провеждането на цялостната  кампания за мероприятията по –ДЕЙНОСТ  1 по проекта.

20180831_193415        20180831_190942

20180831_190905        20180831_190402

20180831_185257        20180831_185111

20180831_184040

Posted in Други.